За мен

Евгения Макариева, психолог

Образование

  • 2018 - Обучение в когнитивно-поведенческа терапия към Българската асоциацията по когнитивно-поведенческа психотерапия
  • 2016-2019 Детско-юношеска и училищна психология, магистратура, Софийски университет Св. Климент Охридски
  • 2014 -2015 Едногодишно обучение в системния подход на Ричард Шварц (Internal Family Systems)
  • 2013-2014 Магистърска програма психология към университет Пало Алто, Пало Алто – три от пет семестъра
  • 2004-2008 Предучилищна педагогика и чужд език, бакалавър, Софийски университет Св. Климент Охридски

Тестове

  • Тест за училищна готовност ТУГ
  • Тест за интелигентност HAWIK-R
  • Тест за интелигентност WISC
  • Полупроективен тест за деца CATO
  • Хиперкинетично разстройство с дефицит на вниманието

Съвременни тенденции в психологията

През 2015 Системата на вътрешните семейства, разработена от Д-р Ричард Шварц, е регистрирана като терапия, основана на доказателства в Националния регистър на програми и практики основаващи се на доказателства, под шапката на министерството на здравеопазването и социалната политика на САЩ.