Тест на Векслер /Уекслер/- за измерване на интелекта. Предложен е през 1939г. През 1955г. е в 2 варианта- за деца и възрастни. У нас тестът е адаптиран на основата на немския вариант. Предлага се в училищната и клиничната практика. Оценката на IQ е съставена по формула за стандартизация, при която е установено, че средна стойност- 100 стандартно отклонение 20 тоест от 80 до 120. Тестът е от смесен тип- съдържа вербални и невербални задания.