item-10

СИСТЕМАТА НА ВЪТРЕШНИТЕ СЕМЕЙСТВА (СВС)

Системният модел на Ричард Шварц (система на вътрешните семейства) е нов синтез на две съществуващи парадигми – системното мислене и многослойността на съзнанието.

Той вмъква концепции от структурната, стратегическата, наративната терапии и семейната терапия на М. Боуен в теорията на подличностите.

item-15

ПОДЛИЧНОСТИ

Много други теории описват подобен вътрешен феномен – започвайки от Фройд и неговите Ид, Его и Суперего, и стигайки до съвременната теория на обектните отношения. Тези идеи също са в основата на по-малко известните подходи като транзакционалния анализ и психосинтеза (подличностите), а в когнитивно-поведенческите терапии са под названието схема. Преди появата на системата на вътрешните семейства не се обръщаше особено внимание как функционират тези структури една спрямо друга.

qdro1

ЯДРО

Основен аспект, който разграничава системата на вътрешните семейства от останалите модели е вярването, че в допълнение към мениджърите, пожарникарите и изгнаниците, у всеки от нас съществува ядро, което е носител на съществени за човека качества – яснота, творчество, смелост, състрадание, увереност, свързаност и спокойствие. Дългогодишнана работа на Ричард Шварц го е убедила, че всеки притежава такава здрава и лекуваща сърцевина, и дори в началото да няма чест досег с нея, в течение на работата се проправя път към ядрото. Човек, имащ достъп до своя център се разпознава лесно. Той е широкоскроен, уверен и приемащ, автентичен, сигурен, и непрентециозен.

МЕНИДЖЪРИТЕ

МЕНИДЖЪРИТЕ

Всички имаме части, които се опитват да държат под контрол вътрешния и външния ни свят, като не ни позволяват да ставаме прекалено близки или да зависим от другите, критикуват ни как изглеждаме или как сме се представили, за да ни накарат да се стараем повече, или да се погрижим за другите преди за себе си.

ПОЖАРНИКАРИТЕ

ПОЖАРНИКАРИТЕ

Тази група се задейства, когато някой от изгнаниците се е разстроил до ниво, заплашващо да извади човека от релси, или да го направи уязвим отново. В такива случаи пожарникарите опитват да потушат вътрешните пламъци по най-бързия начин, търсейки по-силна стимулация за да преодолее или де се откъсне от усещанията на изгнаника. Прекаляване с алкохол, храна, наркотици, секс или работа е техен чест похват.

ИЗГНАНИЦИТЕ

ИЗГНАНИЦИТЕ

Когато сме били наранени, унижени, уплашени или засрамени в миналото, ние имаме части, които носят емоциите, спомените и усещанията на тези преживявания. Мениджърите искат тези чувства да са далеч от полезрението ни, и се опитват да държат уязвимите, наранени части затворени в дълбините на съзнанието ни.